Om Changemaker Educations

Changemaker Educations og Futuregames tilbyr utdanning og omskolering innen spill, teknologi og kreative næringer.

Futuregames

Verdens nest beste spillskole

Futuregames er en av verdens ledende spillskoler, og tilbyr spillprogrammer på forskjellige nivåer, fra fagpersoner i spillindustrien til de som vil jobbe med spill.

Futuregames jobber i tett samarbeid med spillindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. I Sverige er ledende spillstudioer en del av hver utdanningsledelse for å sikre at innholdet er riktig og oppdatert. Vi har den samme planen for våre norske fagskoler.

I Sverige jobber vi med høyskoleutdanninger som Game Programmer, Game Designer, Game Artist, Game & UX Designer, og Game Tester og Project Manager. Siden 2008 har vi trent over 2000 personer i den svenske og internasjonale spillindustrien (fra indie til AAA).

I Norge, med start 2023, vil vi etablere en ny tilstedeværelse og knutepunkt for norsk spillindustri i Nordreisa.

Styrelse

 • Tom Løyche, CEO
 • Per Myrén, Head of Development

 • Harry Arne Haugen, rektor Fagskolen i Troms 

 • Erling Ellingsen, markedsdirektør Funcom, Oslo 

 • Siv Elin Hansen, avdelingsleder Nord-Troms videregående

 • Henriette Myrlund, spillutvikler, Tromsø

 • Sebastian Henriksen, styreleder studentsamskipnaden Tromsø

Learn to Change | Change to Learn

Nordreisa er i begynnelsen av en reise mot å bli et knutepunkt for spillstudioer og spillopplæring. Changemaker Educations og spillskolen vår Futuregames åpner nå i Nordreisa i samarbeid med Halti Næringshage. En ekstern skole med global rekkevidde.

Changemaker Educations har jobbet med utdanning i over 20 år og trent flere tusen mennesker i spill, teknologi og kreative næringer. Vi startet reisen vår i Stockholm, Sverige og har i dag fem knutepunkter i Sverige (Stockholm, Göteborg, Boden, Skellefteå og Karlstad) og ett knutepunkt i Norge (Nordreisa). Futuregames er navnet på våre spillutdanninger, og har blitt kåret til verdens nest beste spillskole av The Rookies.

Vi i Changemaker Educations identifiserer arbeidsmarkedets fremtidige behov for ferdigheter og evner, og designer deretter innovative og effektive utdanninger. Vi utvikler ferdighetene til dagens og morgendagens ledere, ansatte og gründere, og gir dem verktøyene som trengs for å forme fremtiden.

Vi har eksistert i over 20 år og har trent over to tusen mennesker. Våre tidligere studenter jobber for tiden innen spillindustrien, e-handel, kommunikasjon, Data/IT, nettutvikling og organisering/ledelse i land som Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannia, Frankrike, Australia og Malaysia. Gjennom årene har mer enn 250 lærere og gjestelærere jobbet med utdanningene våre, og over 300 selskaper er tilknyttet skolen gjennom studenter, lærere og samarbeidsprosjekter.

 

Learning is everything

Vi tror at utdanning er løsningen på alt – og så lenge vi fortsetter å lære nye ting, kan vi fortsette å utvikle verden i en mer bærekraftig retning. Vi drives av å hjelpe mennesker til å finne sitt engasjement og sin mening, å utvikle seg selv, omgivelsene og samfunnet generelt.

I Sverige jobber vi med høyskoleutdanninger, grunnskoler og individuelle kurs for enkeltpersoner og organisasjoner. I Norge er vi stolte av å kunne tilby et bredt spekter av individuelle kurs for organisasjoner, som vil hjelpe dem å navigere i vår digitale verden. Vi planlegger også å åpne en fagskole snart.

 

VÅR VISJON

Å gi hver enkel person kompetanse og kontekst for å kunne bidra til bærekraftig endring, for seg selv og for samfunnet vårt.

VÅR MISJON

Å være en skole som gir innovative utdannelser som gir folk innovative ferdigheter og verktøy for å løse dagens og morgendagens utfordringer.

LEARNING BY DOING

Learning by doing - learning by reflection - action learning

Den sentrale pedagogiske ideen om utdanning er læring gjennom erfaring og etterfølgende refleksjon over erfaringsprosessen. Vi fokuserer på læring gjennom erfaring for å skape maksimal akkumulering av kunnskap allerede i treningsprosessen, men også for å skape bevissthet om egen læringsprosess. Pedagogikken er en tilpasning av Dewey sin «learning by doing» teori, designet for å passe bransjens rekrutteringsbehov. Simulering av en produksjon under realistiske forhold er pedagogikken vi mener er nødvendig for å utdanne dyktige ansatte. Denne pedagogikken og dens tilknyttede metoder sørger for en utdanning som kan tilpasses for å møte individets behov og oppmuntre til kreativitet og fri tenkning. For mye regulering med for lite plass til kreativitet og initiativ i utdannelsen skaper passive mennesker. For mye kreativitet og simulering uten sikkerhet og rammer, «coaching» og supportpersonell skaper usikkerhet.

Vi har identifisert en rekke kritiske faktorer under de forskjellige kursene vi har gjennomført, noe som styrker suksessen til denne pedagogikken. Hvis vi ikke tar fullt hensyn til disse faktorene, er det en risiko for at utdanningen «kræsjer», noe som betyr at studenter og lærere og annet personale er utslitt og dermed ødelegger læringsprosessen.

Disse kritiske faktorene er:

 • Tydelige mål: prosjekter, kurs og utdanning må ha klare mål som både passer og fokuserer på både studentene og lærerne.
 • Tydelige rammer: ressurser i form av tid, fasiliteter, personale og teknologi må være tilgjengelig for både studenter og lærere.
 • Holdning til læring: vi må være klar over at både studenter og lærere befinner seg i et stadium av konstant og dynamisk læring.
 • Tilbakemelding og refleksjon: Studenter og lærere må få systematisk og regelmessige tilbakemelding på hva de gjør: prosjekter, oppgaver, forelesninger osv. Hva har de lært? Hva tar de med seg?
 • Systematisering: Organisasjon, kommunikasjon og informasjonskanaler må være tydelige og transparente.
 • Grunnverdier: Utdanning må ha et klart verdisett som gjennomsyrer hele utdanningen, fra kjøkkenet og gangene til forelesninger og samarbeidsprosjekter.

Ta kontakt for å finne ut mer

Vi er i begynnelsen av en ny læringsreise og pedagogisk design-sprint sammen med mennesker, bedrifter og offentlig sektor i Nordreisa. Kontakt oss hvis du er interessert i å vite mer om skolen vår, eller hvis du ønsker å samarbeide.

Tom Loyche

CEO

tom@cmeducations.se
Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse.