Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet! – et ord fra administrerende direktør om etablering i Nordreisa