Begynnelsen på et nytt spillknutepunkt i Nordreisa – i Nord-Norge