Jobbutlysning: Prosjektleder 50% i stilling til prosjektet «utdanning som en katalysator for regional utvikling»